गणेश पावले
चाकोरी बाहेरच जीन जगायला आवडत.... लोकांपेक्षा वेगळ करायला आवडत... डबक्यातल बेडूक व्हायची आवड नाही या रक्ताला...... शिवरायांचा मावळा व्हायला आवडत...
राजे शिवछत्रपती Shivaji Maharaj
Featured

गणेश पावले ganeshpavale यांनी हे साहित्य उपलब्ध करून दिले आहे.