बखरकार
इतिहासावर संशोधन करून वेळ, काळ, स्थळ इत्यादी बाबी जमेस धरून घडलेल्या घटना तपशीलवार नमूद करणारी व्यक्ती बखरकार म्हणून ओळखली जाते.
बाळाजी विश्वनाथ
Featured

"पेशव्यांची बखर" ही कल्याण येथील एका प्रसिद्ध गृहस्थाकडे जतन केली होती. ह्या बखरीचे पहिले तीन बंद गहाळ झाले आहेत व पुढे मध्येच १२१ वा बंद हरवला आहे. ही बखर आरंभा पासून बंदांच्या एका अंगाने लिहितां लिहितां २४० बंद पर्यंत जाऊन, तेथून बंदांच्या पाठीवर लिहित लिहित पहिल्या बंदा पर्यंत आणून संपविली आहे. अशा रीतीने लिहिल्यामुळे पहिले बंद गहाळ झाले तेव्हां अर्थात पाठी मागील शेवटचे बंदही त्यांजबरोबर गेले.

मराठेशाही का बुडाली ?
Featured

न. चि. केळकर लिखित मराठेशाही का बुडाली? या पुस्तकांत मराठा साम्राजाचा अस्त का झाला याची कारण मीमांसा केली आहे

ज्ञानव्यापी
Featured

ज्ञानवापी मशीद बनारस, उत्तर प्रदेश, भारत येथे स्थित आहे. हि मशीद जुन्या कशी विश्वेश्वर शिवमंदिराच्या जागेवर बांधली गेली होती जे औरंगजेबाने इ.स.१६६९ मध्ये पाडले होते.