त्वया परमकल्याण पुण्यश्रवणकीर्तनः ।

स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३॥

ज्याचेनि श्रवणें वाढे पुण्य । ज्याचेनि नामें झडे भवबंधन ।

तो सद्य स्मरविला तुवां नारायण । तुझी वाचा कल्याण वसुदेवा ॥२२॥

तुझा आजि ऐकतांचि प्रश्न । पूर्ण प्रगटला नारायण ।

मज तुझा हा उपकार पूर्ण । तूं परम कल्याण वसुदेवा ॥२३॥;

आशंका ॥ ऐकोनि नारदाचें वचन । झणें विकल्प धरील मन ।

यासी पूर्वी होतें विस्मरण । आतां जाहलें स्मरण वसुदेवप्रश्नें ॥२४॥

ज्यांची ऐसी विकल्पयुक्ती । ते जाणावे निजात्मघाती ।

तेही अर्थीची उपपत्ती । ऐक निश्चितीं शुक सांगे ॥२५॥

अग्नि कुंडामाजीं स्वयंभ असे । तो धृतावदानें अति प्रकाशे ।

तेवीं सप्रेम प्रश्नवशें । सुख उल्लासे मुक्तांचें ॥२६॥

सप्रेम भावार्थें मीनला श्रोता । मुक्तही उल्हासें सांगे कथा ।

तेथील सुखाची सुखस्वादुता । जाणे जाणता सवर्म ॥२७॥

यालागीं मुक्त मुमुक्षु विषयी जन । भागवतधर्में निवती संपूर्ण ।

तोचि वसुदेवें केला प्रश्न । तेणें नारद पूर्ण सुखावला ॥२८॥;

जे कां पूर्वपरंपरागत । जीर्ण भागवतधर्म येथ ।

सांगावया नारदमुनि निश्चित । उपपादित इतिहासु ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel