हंसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभो भगवान् पिता नः ।

विष्णुः शिवाय जगतां कलयाऽवतीर्णस्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥१७॥

सनकादिक ब्रह्मनंदन । तिहीं पित्यासी केला प्रश्र्न ।

प्रश्नखंडणमिसें जाण । केलें ब्रह्मज्ञान 'हंसावतारें' ॥८॥

नित्य स्मरतां हरीचें नाम । महाविघ्नें होतीं भस्म ।

त्याचे अवतारसंभ्रम । उत्तमोत्तम अवधारीं ॥९॥

ज्याचेनि नामें पळे कृतांतु । ज्याचेनि नामें जन्ममरणां घातु ।

तो अवतारु 'श्रीदत्तु' । मूर्तिमंतु परब्रह्म ॥२१०॥

नैष्ठिक ब्रह्मचारी निश्चितीं । ज्यासी स्वप्नीं नाहीं वीर्यच्युति ।

यालागीं 'कुमार' म्हणती । अवतारमूर्ति सनकादिक ॥११॥

आणि आमुचा जो कां पिता । 'ऋषभ' नारायण ज्ञाता ।

तोही अवतार नृपनाथा । जाण तत्त्वतां भगवन्मूर्ति ॥१२॥

इहीं नामीं-रूपीं संपूर्ण । अवतारीं अवतरे नारयण ।

जो जगाचा प्रतिपाळण । स्वांशें श्रीकृष्ण अवतरे ॥१३॥

तोचि स्वयें गा श्रीकृष्ण । मधुकैटभ निर्दाळून ।

नामें जो कां 'मधुसूदन' । तोचि अवतरून 'हयग्रीव' झाला ॥१४॥

तेणें शंख मर्दून पुढती । उद्धरिल्या बुडाल्या श्रुती ।

आणोनि दिधल्या ब्रह्ययाहातीं । जाण निश्चितीं वेदरक्षणा ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel