त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ, चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः ।

हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा स्त्रुक्‌स्त्रुवाद्युपलक्षणः ॥२४॥

त्रेतीं यज्ञमूर्तिं पुरुषोत्तमु । रक्तवर्ण ज्वलनोपमु ।

पिंगटकेश निर्धूमु । देवदेवोत्तमु चतुर्बाहू ॥२४॥

तया यज्ञपुरुषा निर्मळा । त्रिगुणांची त्रिमेखळा ।

वेदत्रयीचा पूर्णमेळा । मूर्तीचा सोहळा तदात्मकचि ॥२५॥

स्त्रुक-स्त्रुवा-पाणिग्रहण । हेंचि तयाचें उपलक्षण ।

त्रेतायुगीं नारायण । येणें रूपें जाण निजभक्त ध्याती ॥२६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel