अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥

हरिखें म्हणतसे गोविंदू । उद्धवा आमुचा पूर्वज यदू ।

तेणें ब्रह्मज्ञानासी संवादू । केला विशदू अवधूतासीं ॥५५॥

राजा यदू म्हणसी कैसा । क्षात्रसृष्टीचा सूर्यो जैसा ।

राज चंद्राच्या प्रकाशा । निजतेजवशा लोपितू ॥५६॥

तेणें गुरूचीं लक्षणें ऐकतां । सायुज्यमुक्ति आली हाता ।

ते हे पुरातन कथा । तूज मी आतां सांगेन ॥५७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel