त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम् ।

ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥

तूं ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण । निजानंदें परिपूर्ण ।

त्या आनंदाचें कारण । विशद करून सांगावें ॥११॥

तूं देहीं वर्तसी विदेहस्थिती । तूज विषय आतळूं न शकती ।

हे अलिप्तपणाची प्राप्ती । कवण्या रीतीं तूज झाली ॥१२॥

तूज नाहीं रायाची भीड । न करिसी धनवंताची चाड ।

दीनवचन मानिसी गोड । पुरविसी कोड निजबोधें ॥१३॥

ऐसा केवळ तूं कृपाळू । आर्तबंधू दीनदयाळू ।

निजात्मभावें तूं केवळू । भक्तवत्सलू भावार्थे ॥१४॥

ऐसा यदूचा संवादू । आवडीं सांगे गोविंदू ।

उद्धवासी म्हणे सावधू । हृदयीं बोधू धरावा ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel