तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः ।

त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम् ॥३८॥

कृपा करोनि भगवंते । निजवैराग्य दिधलें मातें ।

तेणें सांडविलें दुराशेतें । ग्राम्य विषयातें छेदिलें ॥६७॥

तो उपकार मानूनियां माथां । त्यासी मी शरण जाईन आतां ।

जो सर्वाधीश नियंता । त्या कृष्णनाथा मी शरण ॥६८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel