तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम् ।

हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्‍भावभावितम् ॥ २८ ॥

साचाच्यापरी दिसत । परिणामीं नाशवंत ।

त्यासीच बोलिजे असत । जें मिथ्याभूत आभासू ॥५५॥

तेवीं इहामुत्र कमनीये । जें अविचारितरमणीये ।

त्यालागीं प्राणी पाहें । नाना उपायें शिणताती ॥५६॥

कष्टीं सेवूनि साधन । साधिलें स्वर्गभोगस्थान ।

तेंही नश्वर गा जाण । जेवीं कां स्वप्नमनोरथ ॥५७॥

यालागीं विषयाचें ध्यान । सांडूनि करावें माझें भजन ।

माझिया भावना मन । सावधान राखावें ॥५८॥

सावधान करितां भजन । एकाग्र धरितां माझें ध्यान ।

तेथ अत्यंत जें बाधकपण । तें त्यागलक्षण हरि बोले ॥५९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel