परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन् ।

कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात् ॥१२॥

वाय्वादि प्राणप्रमाण । जेणें काळसूत्राचें गणन ।

तो परमाणुरूप भगवंत जाण । त्याचेंचि दृढ ध्यान सदा जो करी ॥७५॥

परमाणुधारणेचा महिमा । त्याचा देहासी ये अतिलघिमा ।

तो मस्तकीं चढोनि पाहे मा । उडे व्योमामाजीं सुखें ॥७६॥

अणिमादि तीनी धारणा । या देहींच्या सिद्धी जाणा ।

लहान थोर हळूपणा । देहलक्षणां उपजवी ॥७७॥

उरल्या ज्या पंचमहासिद्धी । त्यांच्या धारणेचा विधी ।

तोही सांगेन त्रिशुद्धी । ऐक सुबुद्धी उद्धवा ॥७८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel