ओजः सहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वताम् ।

सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं परा ॥३२॥

बळवंतांच्या ठायीं प्रबळ । मनोबळ शरीरबळ ।

धैर्यबळ तें मी गोपाळ । जेणें अळुमाळ डंडळीना ॥४३॥

भक्तांच्या ठायीं भजनकर्म । जेणें माझें अनिवार प्रेम ।

तें कर्म म्हणे मी पुरुषोत्तम । भक्तकामनिर्दळणू ॥४४॥

नवव्यूह अर्चनस्थिती । सात्त्वतां ज्या नवमूर्ती ।

त्यांत वासुदेव प्रथमस्थिती । ऐक व्युत्पत्ती नवांची ॥४५॥

वासुदेव संकर्षण । अनिरुद्ध आणि प्रद्युम्न ।

हयग्रीव नारायण । वराह वामन नरसिंह ॥४६॥

हे नवव्यूहांची उत्पत्ती । यांमाजी मी प्रथम मूर्ती ।

येर आठही माझ्या विभूती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥४७॥

हयग्रीव वेदमूर्ती । तेथें श्रीव्यासें करूनि भक्ती ।

वेदव्यासपदप्राप्ती । हे केली ख्याती तिहीं लोकीं ॥४८॥

नारायण निजमूर्ती । स्रष्ट्यानें करूनि त्याची भक्ती ।

चतुःश्लोकी ज्ञानस्थिती । पावोन निश्चितीं ब्रह्मत्वा आला ॥४९॥

श्वेतवराह महामूर्ती । धरेनें केली पूर्ण भक्ती ।

तीस उद्धरूनि कृपामूर्ती । अभिनव शांती अर्पिली ॥२५०॥

माझी निजमूर्ती वामन । देवीं करूनि पूर्ण भजन ।

त्यांच्या छळें बळी बांधोन । देवांचा सन्मान स्वाधिकार केला ॥५१॥

नरहरि दिव्यमूर्ती । प्रल्हादें करूनि अनन्यभक्ती ।

मी सर्वात्मा सर्वांभूतीं । हे लोकप्रतीती विश्वासिली जेणें ॥५२॥

संकर्षण श्रेष्ठ मूर्ती । ब्रह्माज्ञा रैवतें केली भक्ती ।

अर्पूनियां रेवती । स्वानंदस्थितीं निवाला ॥५३॥

प्रद्युम्न काममूर्ती । सकाम कामुकीं करूनियां भक्ती ।

जे जे काम वांछिती । ते ते निश्चितीं तो पुरवी ॥५४॥

अनिरुद्ध माझा निजसखा । शिवाज्ञा भक्ती केली उखा ।

बाणासुर तारिला देखा । साह्य चित्ररेखा नारदाज्ञा ॥५५॥

पूर्णांशे ब्रह्मस्थिती । वासुदेव मी आदिमूर्ती ।

लीलेनें तारिलें नेणों किती । तेथील निजभक्ती उद्धवार्जुनीं नांदे ॥५६॥

नव भक्ति नव मूर्ती । तेथील भक्तीची स्थिती ।

उद्धवा म्यां तुजप्रती । यथार्थ गती सांगीतली ॥५७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel