तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्गुणाः ।

मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥५॥

प्रकृति गुणमयी पूर्ण । ते लाहोनि पुरुशईक्षण ।

प्रकट करी तिन्ही गुण । तेंचि निरुपण हरि सांगे ॥३॥

जेवीं सूर्यावलोकनमेळीं । कळी विकासे कमळदळीं ।

ते वेगळवेगळी पांकोळी । होती मूळीं कळिकेमाजीं ॥४॥

तेवीं पुरुषाच्या ईक्षणीं । गुणमयी झाली गुर्विणी ।

ते तम-रज-सत्त्वगुणी । प्रसवली तिनी गुणांतें ॥५॥

जेवीं जळें बीज क्षोभूनी । दोनी दळें उलवूनी ।

डिरु निघाला त्यांतूनी । तरतरुनी तिवणा पैं ॥६॥

तेवीं परमात्मा मी आपण । पुरुषत्वातें पावोनि जाण ।

प्रकृति क्षोभवूनी पूर्ण । तिनी गुण प्रकटविले ॥७॥

जेवीं कां सूर्याचे किरणीं । सूर्यकांतीं पडे अग्नी ।

तेवीं पुरुषें प्रकृति भोगुनी । गुण तिनी ते प्रसवे ॥८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel