सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान् ।

मुसलं कौस्तुभं मालां, श्रीवत्सं चानुपूजयेत् ॥२७॥

अण्वी जीवकळेसी ’देहावरण’ । सिंहासनीं ’शक्‍त्यावरण’ ।

सुदर्शनादि आयुधावरण’ । आपुलीं आपण हरि सांगे ॥५५॥

सतेज धार सुदर्शन । शंख शोभे पांचजन्य ।

नंदक तो खडग जाण । गदा गहन कौमोदकी ॥५६॥

शाङर्ग धनुष्य अतिसबळ । सुवर्णपुंखें बाण सरळ ।

हल आणि मुसळ । आयुधें प्रबळ पूजावीं ॥५७॥

या आठही भुजा सायुधा सरळा । कंठीं कौस्तुभ वनमाळा ।

कांसे कशिला पिंवळा । घनसांवळा शोभत ॥५८॥

ब्रह्मण्यदेव रमानाथ । ब्राह्मणाचा चरणघात ।

हृदयीं अलंकार मिरवत । शोभा अद्भुत तेणें शोभे ॥५९॥

चिद्रत्‍नांच्या अळंकारीं । गुण काढोनियां बाहेरी ।

वोविली वैजयंती कुसरी । ते हृदयावरी रुळत ॥२६०॥

यापरी साळंकार सायुध । शंखचक्रपद्मेसीं अगाध ।

ऐसा शोभला स्वयंबोध । नारदादि संनिध तिष्ठती सदा ॥६१॥

यापरी साळंकार सायुध । पूज्य पूजोनियां गोविंद ।

मग पूजावे पार्षद । ऐक विशद सांगेन ॥६२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel