देशान्पुण्यान् संश्रयेत, मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् ।

देवासुरमनुष्येषु, मद्भक्ताचरितानि च ॥१०॥

देश पावन कुरुक्षेत्र । अयोध्या देश अतिपवित्र ।

गंगायमुनेचें उभयतीर । पवित्र अपार अर्बुदाचळ ॥२४०॥

कलापग्राम नंदिग्राम । पावन देश बदरिकाश्रम ।

पंचवटी श्रीरामाश्रम । पावन परम गौतमीतट ॥४१॥

जेथ लागले श्रीरामचरण । पावन देश दण्डकारण्य ।

मथुरा गोकुळ वृंदावन । परम पावन ब्रह्मगिरी ॥४२॥

पावन पांडुरंगक्षिती । जे कां दक्षिणद्वारावती ।

जेथ विराजे विठ्ठलमूर्ती । नामें गर्जती पंढरी ॥४३॥

निर्दळी सकळ पापासी । पंचक्रोशी जे कां काशी ।

पुण्य देश वाराणसी । साधकांसी अतिसाह्य ॥४४॥;

पुण्य सरिता जेथ वाहती । तेही साधकां पावन क्षिती ।

गंगा यमुना सरस्वती । साबरमती वैतरणी ॥४५॥

गंडकी नर्मदा तपती । गोदावरी भीमरथी ।

कृष्णा वेण्या तुंगा गोमती । पावन क्षिती श्रीशैल ॥४६॥

कावेरीचें उभय तीर । पवित्र क्षिती चिदंबर ।

सरिता प्रतीची पवित्र । जिचेनि जळें नर पावन ॥४७॥

कृतमाला पयस्विनी । अतिपवित्र ताम्रपर्णी ।

पवित्र क्षिती नैमिषारण्यीं । साधकांलागोनि सुसेव्य ॥४८॥;

असो हें पवित्रतेचें महिमान । पावना पावन आहे आन ।

जेथें वसले भक्त सज्जन । तो देश पावन सर्वार्थीं ॥४९॥

जे गांवीं वसती माझे भक्त । तत्संगें तो गांव पुनीत ।

जे देशीं वसले साधुसंत । तो देश पुनीत त्यांचेनी ॥२५०॥

भक्तांचा वारा लागे जिकडे । अतिपवित्रता होय तिकडे ।

ते सत्संगती ज्यांसी घडे । पवित्रता जोडे तयांसी ॥५१॥

चंदनाचे संगतीवरी । सुवास होती आरीबोरी ।

त्यांतें देवद्विज वंदिती शिरीं । तेवीं साधकां करी सत्संग ॥५२॥

जें केवळ काष्ठ कोरडें । संगें मोल पावलें गाढें ।

त्याची श्रीमंतां चाड पडे । मस्तकीं चढे हरिहरांच्या ॥५३॥

जैं निजभाग्याची संपत्ती । तैंचि जोडे संत्संगती ।

सत्संगें पावन होती । जाण निश्चितीं साधक ॥५४॥

माझे स्वरुपीं ज्यांचें चित्त । अखंड जडलें भजनयुक्त ।

त्यांसीच बोलिजे ’मद्भक्त’ । तेचि संत सज्जन ॥५५॥

माझे भक्तांचें आचरित । सुर नर असुर वंदित ।

साधकींही तेंचि एथ । स्वयें निश्चित साधावें ॥५६॥

श्रेष्ठ विनटले जे भक्तीसी । नारद प्रर्‍हाद अंबरीषी ।

तेचि भक्ति अहर्निशीं । साधकीं सद्भावेंसी साधावी ॥५७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel