श्रीवत्साङंक घनश्यामं, तप्तहाटकवर्चसम् ।

कौशेयाम्बरयुग्मेन, परिवीतं सुमङगलम् ॥२९॥

सुन्दरस्मितवक्‍त्राब्जं, नीलकुन्तलमण्डितम् ।

पुण्डरीकाभिरामाक्षं, स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥३०॥

कृष्णमूर्ति स्वच्छ स्वयंभ । अंगीं प्रत्यंगीं बिंबलें नभ ।

तेणें घनश्यामता-शोभ । अतिसप्रभ साजिरी ॥९३॥

आधींच नेटका श्रीकृष्ण । वरी घनश्यामता बाणली पूर्ण ।

तेणें मुसावलें बरवेंपण । लागलें ध्यान नरनारी ॥९४॥

नरनारी बापुडया किती । संन्यासी भुलोनि ठाती ।

विरक्त वेधले परमार्थी । देखोनि मूर्ती कृष्णाची ॥९५॥

देखतां श्रीकृष्णदर्शन । शिवासी लागलें नित्यध्यान ।

पार्वत्याही निजमन । कृष्णार्पण स्वयें केलें ॥९६॥

ऐसें अंगींचें बरवेंपण । त्याहीवरी हास्यवदन ।

साजिरें राजीवलोचन । आकर्ण पूर्ण आरक्त ॥९७॥

मस्तकींचे नीलालक । सुगंधसुमनीं गुंफिले चोख ।

कृष्णीं कृष्णरुप मधुक । कृष्णकेशीं देख विगुंतले ॥९८॥

स्फुरत्कुंडलें मकराकार । ऐसें वर्णिती कविवर ।

परी तीं आकारीं निर्विकार । श्रवणें विकार मावळती ॥९९॥

फावलिया कृष्णश्रवण । आकारविकारां बोळवण ।

ते श्रीकृष्णश्रवणीं पूर्ण । देदीप्यमान कुंडलें ॥२००॥

तप्त सुवर्णासमान । उभय पीतांबर जाण ।

एक कासे विराजमान । दुजा प्रावरण शोभत ॥१॥

ब्रह्मण्यदेवो श्रीकृष्ण । लक्ष्मी डावलूनि पूर्ण ।

दक्षिणांगीं विप्रचरण । श्रीवत्सलांच्छन गोविंद ॥२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel