कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकाङगदैः ।

हारनूपुर मुद्राभिः, कौस्तुभेन विराजितम् ॥३१॥

वनमालापरीताङंग, मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः ।

कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङकजारुणम् ॥३२॥

कंठीं कौस्तुभ सोज्वळा । कटीं मिरवे रत्‍नमेखळा ।

ब्रह्मसूत्र रुळे गळा । आपाद वनमाळा शोभत ॥३॥

माथां मुकुटाचें खेवणें । लखलखीत अनर्घ्य रत्‍नें ।

कीर्तिमुखें बाहुभूषणें । वीरकंकणें विचित्रें ॥४॥

यंत्र उपास्ती उपासका । तैशा कराग्रीं करमुद्रिका ।

त्रिकोण षट्‌कोण कर्णिका । जडितमाणिका शास्त्रोक्त ॥५॥

वैजयंतीचा सोहळा । पदक एकावळी गळां ।

नाना रत्‍नें हार मुक्ताफळा । तुळशीमाळा सुगंधा ॥६॥

दोनी मोतीलग पदर । रत्‍नें जडित पीतांबर ।

किंकिणी क्षुद्रघंटिका विचित्र । मनोहर शोभती ॥७॥

वांकीअंदुवांचा गजर । चरणीं नूपुरांचा झणत्कार ।

रुळे बिरुदांचा तोडर । मनोहर हरिचरणीं ॥८॥

रातोत्पलां कठिणपण । त्यांहूनि सुकुमार चरण ।

घवघवीत श्रीकृष्ण । शोभा संपूर्ण शोभत ॥९॥

शंख चक्र गदा कमळ । मूर्तिमंत आयुधें सकळ ।

आश्रऊनि पिंपळ । बैसला केवळ वीरासनीं ॥२१०॥

त्या वीरासनाचें लक्षण । तळीं सूनि दक्षिण चरण ।

त्याचि मांडीवरी जाण । वामचरण आलोहित ॥११॥

लाजवूनि संध्यारागासी । उणें आणोनि बाळसूर्यासी ।

चरणशोभा हृषीकेशीं । अतिदीप्तीसीं आरक्त ॥१२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel