तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः ।

व्यसवाः शेरते यत्र, ज्ञातयोऽघ्नन्त आननम् ॥१७॥

स्त्रिया पुरुष सुहृज्जन । मिळोनि स्वगोत्रस्वजन ।

शीघ्र प्रभासा गमन । करीत रुदन निघाले ॥२२०॥

हाकाबोबांचे बंबाळ । स्त्रिया करिती कोल्हाळ ।

कृष्णवियोगें सकळ । दुःखविव्हळ निघालीं ॥२१॥

रणीं पडिले यादव । प्राणरहित निर्जीव ।

तेथ पावलीं ते सर्व । बोंबारव खंती करिती ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel