शिवतनया विघ्नराया, लवकर ये धांवुनी । जय मोरया वेदगेया हांक माझी परिसुनी ॥ध्रु०॥

निर्गुण तूं निर्विकार अज अमर तारण । बहिरंतर्व्यापकत्‍वें सर्वांचा कारण ।

असुनि स्वयें तूंचि होसी धर्माचा धारण । सगुणपणें कोण जाणें तव महिमा या जनीं ॥१॥

श्रुति वदती तूं गणाचा गणपती म्हणुनिया । कविकविचा ज्येष्ठराज तूं अससी मोरया ।

ब्रह्माचा ब्रह्मणस्पति गणपति तूं करिं दया । निरवंद्या विश्ववंद्या ये आद्या धांउनी ॥२॥

संकटीं पार्वतीनें स्मरतां तूं सत्वर । येउनीयां स्वीय माया पसरुनियां आसुर ।

पळवुनियां पुत्र होसी तीचा लंबोदर । दरहर तूं विश्वहेतू ये धांवा परिसुनी ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel