[उजवे बाजूस पुसट फार्शी शिक्का व
पांच ओळी मजकूर*]
ता. श. १४६१ इ. १५३९

अज दीवाण रुख्तखाने खास बिजानेबू सेख इभराईम आहामद खोतू मामले मुर्तजाबाद उरुक चेऊल दाम तायेदहु विदानद महाद प्रो देसाई व मजकुरीन अदिकारी मामळा मजकुरु याची इसाबती घतो महणोनु माहाद प्रो व अदिकारी मजकुरी दिवाणी मालूम केले अज त आज इस्तकबील सु॥ आर्बेन व तिसा मया माहाद प्रो देसाई व अदिकारी मजकुराची गाव इसाबती यासी माफ केलिया असती सालाबाद जैसे चालिले आहे तैसेची याची ये दुभाला कीजे [फा. मोर्तब]
तेरीख
पौ

[कागदामागें] मुकाबला कर्दे सूद ब॥ असल

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel