आनंदयात्रा

मला प्रवासाची खूप आवड आहे. प्रवासात मी आनंदात असतो. प्रवास मी सर्व अंगांनी अनुभवतो. मी जवळजवळ सर्व भारत फिरलो आहे. त्यातील कांही प्रवासाची ही वर्णने आहेत.

प्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.comप्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.com
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel