1815 - 1876 வரை வாழ்ந்த திருவாவடுதுறை மடத்தைச் சேர்ந்த அம்மாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை மிகவும் மதிக்கப்படும் தமிழ்க் கவிஞர் ஆவார்.

அம்மாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை 1815 - 1876 காலக்கட்டங்களுக்கு இடையில் வாழ்ந்த தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு நன்கு அறியப்பட்ட கவிஞர் ஆவார். அவர் 19 - ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த மகாவித்வான் அல்லது பண்டிதர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். அம்மாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை திருவாவடுதுறை மடத்தைச் சேர்ந்த ஆதினம் புலவர். உ.வே போன்ற பல அறிஞர்களை தமிழில் உருவாக்க தமிழ்க் கவிஞரும் அறிஞர்களும் காரணமாக இருந்தனர். கமினாட ஐயர் அம்மாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இயற்றிய மிக முக்கியமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க படைப்புகள் சுப்பிரமணிய தேசிகர் நெஞ்சுவிடு துடு, திருவிடைமருதூர் உலா, வாட்போக்கிக் கலம்பகம், அம்பலவாண தேசிகர் கலம்பகம், அகிலாண்டநாயகி மாலை, குடந்தைத் திருப்பந்ததி, திருவிடைக்கழிக் குறவஞ்சிப் சக்கர வஞ்சிய சூட ஆகியனவாகும்.

வால்தொட்டிப்புராணம், திருப்பெருந்துறைப்புராணம், திருக்குடந்தைப்புராணம், ஆரூர்ப்பூர்ணம், உறையூர்ப் புராணம் போன்ற பல்வேறு தலபுராணங்களையும் வால் கவிஞரான அம்மாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை எழுதியுள்ளார். அவரது பெரும்பாலான பாடல்கள் சைவ சமயத்தின் படைப்புகளாகக் கருதப்படுகின்றன மற்றும் பக்தி மற்றும் அர்ப்பணிப்பு நிறைந்தவை. அம்மாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை, உடனடியாகவும், தன்னிச்சையாகவும் வசனங்களை எழுதக்கூடிய ஒரு கவிஞராகப் பிரபலமானவர் மற்றும் மிகவும் போற்றப்பட்டார். தமிழ் மொழியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான படைப்புகளை இயற்றியவர். தமிழ் இலக்கியத்திற்கு, குறிப்பாக சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ் என்ற சிறு படைப்பின் வடிவில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பின் காரணமாக இன்றும் அவர் புகழ் பெற்ற கவிஞராக பிரபலமாக உள்ளார். அம்மாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் இசையமைப்புகள், பண்டைய இலக்கியங்களிலிருந்து ஈர்க்கப்பட்டு கடனாகப் பெறப்பட்ட தெளிவான விளக்கங்கள், யோசனைகள் மற்றும் விளக்கப்படங்களைக் கொண்டிருந்தன.

இந்து இதிகாசமான மகாபாரதத்தில் காணப்படும் குசேலரின் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட குசேலோபாக்கியானம் என்ற காவியத்தை கவிஞர் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையும் அவரது சீடர் தேவராகப் பிள்ளையும் இயற்றினர் என்று பரவலாக நம்பப்படுகிறது. இலக்கியப் படைப்பு ஒரு அற்புதமான பாணியிலும் விருத்தம் செய்யுள் தாளத்திலும் எழுதப்பட்டது.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel