यश संपादन करताना कुठलीशी भीती  जर आपल्याला दृढनिश्चयाची अंमलबजावणी करण्यापासून थांबवत असल्यास या टिप्स आहेत. यामुळे आपणाला  दृढनिश्चयाची होणे सुलभ होईल.

वैयक्तिकृत करा. वैयक्तिकृत करणे म्हणजे इतरांशी संभाषण करताना वाक्य स्वतःच्या दृष्टीकोनातून तयार करा.

याचा अर्थ “मी” दृष्टीकोनातून शब्द वापरणे. “तू एक मूर्ख आहेस!” असे म्हणण्याऐवजी  “तुम्ही असे वागलात तेव्हा मला वाईट वाटते.” असे म्हणा.

आपण जे बोलतो शिवाय आपण कसे बोलतो याचा भावनिक परिणाम इतरांवर होतो. “तुम्ही” या दृष्टीकोनातून बोलले गेलेले शब्द एखाद्याच्या अस्मितेवर किंवा थेट त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर बोट दाखवल्यासारखे असतात.

हे वाक्ये तत्काळ आपल्यामध्ये भावनिक अडथळे वाढवतात. दुसऱ्या व्यक्तीत आपोआप बचावात्मकता निर्माण होते. असे झाले कि, कधीच परत समस्येबद्दल नाही तर स्वतःच्या अहंकाराचे संरक्षण करण्याबद्दल संभाषण होते.

व्यक्तीऐवजी वर्तन संबोधित करा. आपले संभाषण इतर व्यक्तीच्या विशिष्ट क्रियांभोवती फिरवणे म्हणजे बचावात्मक संभाषण करण्यास देखील मदत करते. पुन्हा, जर दुसरी व्यक्ती बचावात्मक होऊ लागली, तर संभाषण द्रुतगतीने होऊ शकते. म्हणून जेव्हा आपण त्या व्यक्तीच्या चारित्र्याला दोष देण्याऐवजी वर्तनात दोष दाखवतो तेव्हा त्यांच्या मार्गांच्या त्रुटी पाहणे त्या व्यक्तीसाठी सोप्पे होते.

 दुसऱ्या दृष्टीकोनातून याचा विचार करा. जर एखाद्या व्यक्तीने “तुम्ही किती  वाईट आहात” असे जर तुम्हाला सांगितले असेल तर आपण सहजपणे बचावात्मक होतो, रागवतो. ते तुमच्या चारित्र्याची बदनामी करीत आहेत...!!असे वाटू लागते.  

त्याऐवजी त्यांनी असे म्हटले की काही विशिष्ट परिस्थितीत तुमची वागणूक अयोग्य होती, तर त्याचा भावनिक परिणाम कमी होतो किंबहुना वेगळा होतो. कारण, आपण आपले वर्तनात बदल करू शकतो. आपल्याला एक माणूस बदलणे फार कठीण जात नाही.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel