छोट्याशा लव्ह स्टोरीज

" छोट्याशा लव्ह स्टोरीज " हे पुस्तक माझ्या कॉलेजच्या दिवसांपासूनच्या छोट्या परंतु गुपित असलेल्या प्रेमकथांचा संग्रह आहे. मला खात्री आहे की या कथा तुम्हाला तुमच्या कॉलेजच्या दिवसांपासूनच्या प्रेमाची आठवण करून देतीलया कथा तुम्हाला हसवतील, रडवतील आणि कधी विचार करायला लावतील. आजच्या 5G च्या जमान्यात मोठमोठ्या कथा वाचायला कोणाकडेच वेळ नाही. म्हणूनच मी लघु प्रेमकथांचा संग्रह लिहिला आहे. हा माझा नवीन प्रयत्न आहे. कृपया हे पुस्तक एकदा वाचा आणि तुमची प्रामाणिक प्रतिक्रिया द्या. टीप: येथे "मी" ही केवळ काल्पनिक भूमिका आहे. जर तुम्हाला ह्या प्रेमकथा आवडल्या असतील तर माझ्या कमेंट करा. कृपया या पुस्तकासाठी तुमची प्रतिक्रिया देऊन या पुस्तकाला भरभरून प्रेम द्या. धन्यवाद...

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel