कौटुंबिक कथा भाग २

नावाप्रमाणे कुटुंबाशी संबंधित अशा या कथा आहेत.सर्व कथांमधे एखादा विशिष्ट कोन नाही.उदाहरणार्थ कौटुंबिक प्रेम,सूड,विनोद,रहस्य इत्यादी .कमी जास्त प्रमाणात यातील कांहीही असू शकेल किंवा नसेल.

प्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.comप्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.com
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel