இந்திய உலர் இலையுதிர் காடுகள் முக்கியமாக வெப்பமண்டல மற்றும் துணை வெப்பமண்டல அட்சரேகைகளில் அமைந்துள்ளன.

இந்திய உலர் இலையுதிர் காடுகள் உண்மையில் இந்திய இலையுதிர் அல்லது பருவமழை காடுகளின் ஒரு வகையாகும், மேலும் அவை முக்கியமாக வட இந்தியாவிலும் இந்தியாவின் தெற்கு தக்காண பீடபூமியிலும் காணப்படுகின்றன. வறண்ட இலையுதிர் காடுகள் முக்கியமாக வருடாந்த மழைப்பொழிவு 500 - 1,500 மி.மீ வரை இருக்கும் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன, மேலும் இந்த காடுகளில் உள்ள ஒவ்வொரு இனமும் இலைகளை வார்ப்பதில் அதன் சொந்த நேரத்தைக் கொண்டுள்ளது. உலர் இலையுதிர் காடுகளில் காணப்படும் மிக முக்கியமான மரம் சால் ஆகும். இந்தியாவில் ஈரமான இலையுதிர் காடுகளுக்குப் பதிலாக வறண்ட இலையுதிர் காடுகள் படிப்படியாக இருப்பதாக பல ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

இந்திய உலர் இலையுதிர் காடுகள் முக்கியமாக வெப்பமண்டல மற்றும் துணை வெப்பமண்டல அட்சரேகைகளில் அமைந்துள்ளன. அவை ஆண்டு முழுவதும் வெப்பமான காலநிலையில் நிகழ்கின்றன, மேலும் வருடத்திற்கு பல நூறு சென்டிமீட்டர் அல்லது மழையைப் பெறலாம். இந்த காடுகளில் பருவகால வறட்சி அனைத்து உயிரினங்களிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இந்த நேரத்தில் மரங்கள் இலைகள் மூலம் ஈரப்பதத்தை இழக்கின்றன. மழைக்காடுகளைக் காட்டிலும் குறைவான உயிரியல் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், இந்திய உலர் இலையுதிர் காடுகள் பலவகையான வனவிலங்குகளுக்கு தாயகமாக உள்ளன. குரங்குகள், பெரிய பூனைகள், கிளிகள், பல்வேறு கொறித்துண்ணிகள் மற்றும் தரையில் வசிக்கும் பறவைகள் ஆகியவை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விலங்குகளில் சில. பாலூட்டிகளின் உயிரிகளும் மழைக்காடுகளை விட வறண்ட காடுகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் வாழ்கின்றன.

இந்தியாவில் உள்ள வடக்கு உலர் இலையுதிர் காடுகள் சுற்றுச்சூழல் பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான இனங்கள் இல்லை அல்லது அவை உள்ளூர் இனங்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இல்லை. இருப்பினும், அவை பல பெரிய முதுகெலும்புகளை வாழ்கின்றன, இதில் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய மற்றும் கவர்ச்சியான மாமிச உண்ணியான புலி (பாந்தெரா டைகிரிஸ்) அடங்கும். வட இந்திய உலர் இலையுதிர் காடுகள் முக்கியமாக பீகார், ஒரிசா மற்றும் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய இந்திய மாநிலங்களில் அமைந்துள்ளன. கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைத் தொடரின் மழை நிழலிலும் இவற்றைக் காணலாம். இந்திய வறண்ட இலையுதிர் காடுகளில் உள்ள தாவரங்கள் அனோஜெய்சஸ் லாட்டிஃபோலியா, டால்பெர்கியா லாட்டிஃபோலியா, டெரோகார்பஸ் மார்சுபியம், ஸ்டீரியோஸ்பெர்மம் சுவேயோலென்ஸ், ஸ்போண்டியாஸ் பின்னாட்டா, க்ளீஸ்டாந்தஸ் கொலினஸ், அகாசியா லெண்டிகுலாரிஸ், ஃபிளாகாகோர்டிகுலாரிஸ், ஃபிளாகாகோர்டிகுலாரிஸ், ஃபிளாகாகோர்டிகுலாரிஸ், ஃபிளாகாகோர்ட்டியாஸ், ஃபிளாகாகோர்ட்டியாஸ், ஃபிலாகாகோர்டிகுலாரிஸ், ஃபிளாகாகோர்டிகுலாரிஸ், ஃபிலாகாகோர்ட்டியாஸ், ஃபிளாகாகோர்ட்டியாஸ், ஃபிளாகாகோர்டிகுலாரிஸ், ஃபிளாயிகாயுர்ட்டியாஸ், இன் டிரையோஸ் லாட்டிஃபோலியா. அதிக எண்ணிக்கையிலான உள்ளூர் இனங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை, அல்லது அவை விதிவிலக்காக பல்லுயிர் வளம் கொண்டவை அல்ல. இந்தக் காடுகளில் அறியப்பட்ட பாலூட்டி விலங்கினங்கள் அறுபத்தெட்டு இனங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிராந்திய இனங்கள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், அச்சுறுத்தப்பட்ட இனங்களில் புலி, காட்டு நாய், சோம்பல் கரடி மற்றும் சௌசிங்கா ஆகியவை அடங்கும்.

இந்திய உலர் இலையுதிர் காடுகளில், தென் தக்காண பீடபூமி உலர் இலையுதிர் காடுகள் உயிரியல் செழுமை அல்லது உள்ளூர் தன்மைக்கு விதிவிலக்காக சிறப்பானவை அல்ல. தென் தக்காண பீடபூமி உலர் இலையுதிர் காடுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத் தொடரின் லீ பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ள காடுகள் தென்னிந்திய மாநிலங்களான கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவியுள்ளன மற்றும் அவற்றின் தாவரங்கள் காலநிலையால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றன. உயரமான மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர்கள் தென்மேற்குப் பருவக்காற்றின் ஈரப்பதத்தைத் தடுத்து நிறுத்துவதால், கிழக்கு சரிவுகள் மற்றும் தக்காண பீட பூமிகள் மிகக் குறைந்த மழையைப் பெறுகின்றன. இந்த காடுகளில் ஆண்டு மழைப்பொழிவு 900 முதல் 1,500 மில்லிமீட்டர் (மி.மீ) வரை இருக்கும்.

இப்பகுதியில் உள்ள இந்திய உலர் இலையுதிர் காடுகள் மூன்று - அடுக்கு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, மேல் விதானம் 15 - 25 மீட்டரும், கீழ்தளம் 10 - 15 மீட்டரும், மற்றும் 3 - 5 மீட்டருக்கு அடிவளர்ச்சியும் கொண்டது. இந்த காடுகளில் உள்ள தாவரங்கள் போஸ்வெல்லியசெர்ராட்டா, அனோகேய்சுஸ் லடிஃபோலியா, ஆகாசியா காடேசு, டெர்மினாலியா டோமெண்டோசா, டெர்மினாலியா பனிகுலட்டா, டெர்மினாலியா பெலிரிகா, க்ளோரோசைலோன் ஸ்வீடினியா, அல்பிஜ்ஜியா அமரா, கஸ்சியா பிஸ்டுளா பிஸ்டுளா, ஹார்ட்விக்கள் பிரக்டா, ஹோம் லா, ஹார்ட்விக், ஹோம், லா, ஹார்ட்விக்டி, ஹோம், லா, லா, லா, லா, ஹார்டுவிக்டி, ஹோம், லா, லா, லா, லா, ஹார்டுவிக், ஹோம், லா, லா, லா, ஹார்ட்விக், பல காடு, இந்தியாவின் பெரிய அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான முதுகெலும்புகளின் முக்கியமான மக்கள் தொகை. அவற்றில் முக்கியமானது நீலகிரி மலைகள் முதல் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வரை உள்ள யானைகளின் எண்ணிக்கை. ஆசிய யானை, காட்டு நாய், சோம்பல் கரடி, சௌசிங்கா, கவுர் மற்றும் கிரிஸ்ல்ட் ராட்சத அணில் ஆகியவை மற்ற முக்கியமான இனங்களில் அடங்கும்.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel