முத்துப்பேட்டை சதுப்புநிலக் காடு என்பது தமிழ்நாட்டின் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சதுப்பு நிலப் பகுதி ஆகும்

முத்துப்பேட்டை மாங்குரோவ் காடு அல்லது முத்துப்பேட்டை சதுப்பு நிலம் என்பது தமிழ்நாட்டின் திருவாரூர் மாவட்டத்தின் வனப்பகுதியாகும். தமிழ்நாட்டின் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த சதுப்பு நிலப்பகுதி வேதாரண்யத்தின் கடலோர ஈரநிலங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது.

முத்துப்பேட்டை மாங்குரோவ் காடு சுமார் 6800 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பரவியுள்ளது. இதில் 77.20 ஹெக்டேர் நிலம் நன்கு வளர்ந்த சதுப்புநிலங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. முத்துப்பேட்டை மாங்குரோவ் வனத்தின் எஞ்சிய பகுதி சதுப்புநில தாவரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.

முத்துப்பேட்டை சதுப்புநில சதுப்பு நிலமானது வேதாரண்யத்தின் கரையோர சதுப்பு நிலங்களுடன் சுமார் 6800 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பரவியுள்ளது. இதில் 77.20 ஹெக்டேர் நன்கு வளர்ந்த சதுப்பு நிலங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள பகுதி மோசமாக வளர்ந்த சதுப்புநில தாவரங்களால் மூடப்பட்டுள்ளது.

முத்துப்பேட்டை சதுப்புநில சதுப்பு நிலத்தின் நீர்வாழ் விலங்கினங்கள் பின்மீன்கள், இறால், மொல்லஸ்கள், நண்டுகள் மற்றும் பெந்திக் முதுகெலும்பில்லாதவைகளை உள்ளடக்கியது. முத்துப்பேட்டை மாங்குரோவ் சதுப்பு நிலம் அல்லது முத்துப்பேட்டை சதுப்புநிலக் காடுகளில் சேட்டோமார்பா, என்டெரோமார்பா, கிரேசிலேரியா, ஹிப்னியா போன்ற கடற்பாசிகள் காணப்படுகின்றன.

முத்துப்பேட்டையில் உள்ள சதுப்புநிலக் காடுகள் உவர் நீர் தடாகத்தின் விளிம்புகளுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அங்கு உண்மையான சதுப்புநில இனங்கள் பல்வேறு அளவுகளில் மிகுதியாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன. அவிசெனியா மெரினா மிகவும் பொதுவான மற்றும் ஏராளமான இனமாகும், அதைத் தொடர்ந்து எக்ஸோகேரியா அகலோச்சா, ஏஜிசெராஸ் கார்னிகுலேட்டம், அகாந்தஸ் இலிசிஃபோலியஸ், சுயேடா மரிடிமா, சுவேடா மோனிகா போன்றவை உள்ளன.

முத்துப்பேட்டை சதுப்புநிலக் காடுகளின் மொத்த மீன்வளத்தின் பெரும்பகுதி ஃபினிஷ் ஆகும். முகில் செஃபாலஸ், லிசா எஸ்பி, சானோஸ் எஸ்பி, சிகனஸ் எஸ்பி மற்றும் எட்ரோப்ளஸ் எஸ்பி ஆகியவை பொதுவானவை. முத்துப்பேட்டை மாங்குரோவ் சதுப்பு நிலங்களில் உள்ள இறால் மீன் வளர்ப்பில் பெனாயஸ் இண்டிகஸ், பெனாயஸ் மோனோடோன், மெட்டாபெனியஸ் டோப்சோனி, மெட்டாபெனியஸ் மோனோசெராஸ் மற்றும் மேக்ரோபிரான்சியம் எஸ்பி மற்றும் நண்டுகள் ஸ்கைல்லா செராட்டா மற்றும் போர்ட்னுனஸ் பெலஜிகஸ் (கமெர்சியஸ், ஓய்ஸ்டெர்ரீம்ஸ்) போன்ற நண்டுகளால் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. மற்றும் இந்த பகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட பறவைகள் ஹெரான்ஸ், ஈக்ரெட்ஸ், கிங்ஃபிஷர்ஸ், மைனா, பிளவர்ஸ் மற்றும் சாண்ட் பைபர்ஸ்.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel