तुळसीमळमृत्तिका जो लावी भाळीं ।

अनुदिनी तुळसी तीर्थी करितो आंघोळि ॥

तुळसीकाष्ठीं ग्रीवा मंडित वनमाळी ।

त्याच्यासंगे राहे हरि सर्वकाळीं ॥ १ ॥

जय देवी जय देवी जय मये तुळसी ।

अक्षय मोक्षाचें निजपद भावें देसी ॥ धृ. ॥

मंजरिया हो तुझ्या वज्राच्या धारा ।

पापाचें पर्वत जळती तनुभारा ॥

आले यमकिंकर म्हणती रविकुमरा ।

तुळसीमूळें न दिसे पापासी थारा ॥ जय. ॥ २ ॥

तुझिया एका दळे सोडविले देव ।

म्हणुनि तुझ्या चरणीं धरिला दृढ भाव ॥

वृन्दे वस्तीसी तूं मज देई ठाव ।

मुक्तेश्वर म्हणे पै मुख्य सद्‌भाव ॥ जय. ॥ ३ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel