जय देव जय देवी जय माये तुळशी ।

निज पत्राहुनि लघुतर त्रिभुवन हे तुळशी ॥ धृ. ॥

ब्रह्मा केवळ मूळीं मध्ये तो शौरी ।

अग्रीं शंकर तीर्थे शाखापरिवारीं ॥

सेवा करिती भावें सकळहि नरनारी ।

दर्शनमात्रें पापें हरती निर्धारी ॥ जय देवी. ॥ १ ॥

शीतल छाया भूतल व्यापक तूं कैसी ।

मंजिरिची बहु आवड कमलारमणासी ।

सर्व दलविरहित विष्णू राहे उपवासी ।

विशेष महिमा तुझा शुभ कार्तिकमासी ॥ जय देवी. ॥ २ ॥

अच्युत माधव केशव पीतांबरधारी ।

तुझे पूजनकालीं जो हें उच्चारी ॥

त्यासी देसी संतति संपत्ति सुखकारी ।

गोसावीसुत विनवी मजला तूं तारी ॥ ३ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel