वृंदावनवासी जय माये तुळसी ।

शिवहरिब्रह्मादीकां तूं वंद्य होसी ॥

मृत्युलोकी प्रगटुनि भक्ता उद्धरिसी ।

तुझें दर्शन होतां जळती अघराशीं ॥ १ ॥

जय देव जय देवी जय तुळसी माते ।

करिं वृद्धीं आयुध्य नारायणवनिते ॥ धृ. ॥

कार्तिकशुक्लद्वादशि कृष्णाशीं लग्न ।

तुझे वृंदावनी निशिदिनिं श्रीकृष्ण ॥

स्वर्गाहुनी वृष्टी करिती सुरगण ।

भक्त चिंतन करितां करिसी पावन ॥ जय. ॥ २ ॥

त्रिभुवनिं तुझी सेवा करिती त्रिकाळ ।

त्यांतें सुख देऊनी तारी गोपाळ ॥

तुझें स्तवन ऎकुनि कांपति कळिकाळ ।

पावन करि मज म्हणे मोरो बल्लाळ ॥ जय. ॥ ३ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel