ब्रह्मज्ञान नव्हे लेंकुराच्या गोष्टी । तेथें व्हावा पोटीं अनुताप ॥१॥

दगडाहुनि जीव करावा कठीण । अंतरींचा शीण तेव्हां जाय ॥२॥

मेल्या मनुष्याची न धरिती आस । तैसा हो उदास संसारासी ॥३॥

तुका म्हणे येथें कराराचें काम । मग आहे राम जवळीच ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel