" हे घ्या आई तीन हजार , ठेवा तुमच्याकडे ."


नवीन सुनबाई 

ऑफिसला जाताजाता 

अगदी सहज 

म्हणाली . 

आणि सासुबाईंचे 

डोळे भरून आले .


*" मला कशाला ग एवढे लागतात ? "*


" अहो , दिवस भर किती गोष्टींना पैसे लागतात 

बघतेय न मी 

एक महिन्यापासून . 

दारावर भाजी , 

फळवाले येतात . 

कधी कामवाली 

जास्तीचे पैसे मागते . 

शिवाय 

तुमची भिशी असते , 

राहुद्या तुमच्याजवळ ."


*" अग , पेन्शन मिळते तुझ्या सासऱ्यांची .*

ते असतांना 

त्यांच्याकडे मागत असे , 

आता न मागता 

महिन्याच्या महिन्याला 

सरकार देते ." 

सासु हसून म्हणाली .


*" तुम्ही भिशीच्या ग्रुप बरोबर* सिनेमा , भेळ पार्टी , एखादं नाटक असे कार्यक्रम ठरवत जा . जरा मोकळं व्हा आई . ह्यांनी सांगितलंय मला 

तुम्ही किती त्रासातून 

कुटुंब वर आणलंय ते .  

मोठे दादा तर वेगळे झालेत , ताई सासरी खूष आहेत . 

मग 

तुम्ही पण आता 

आपलं जग निर्माण करा .


मला माहितेय 

तुम्ही तुमच्या अनेक इच्छा 

दाबून टाकल्यात . 

आता जगा स्वतःसाठी . "


*" इतक्या लहान*

वयात 

हे शहाणपण 

कुठून आलं ग तुझ्यात ?"


*" मी दहा बारा वर्षांची असेन. आजी आत्याकडे निघाली होती.* 

आईने पटकन 

सहाशे रुपये काढून 

हातावर ठेवले . 

म्हणाली , 

तिथे 

नातवंडांना बाहेर घेऊन जा , 'आजी कडून'  

म्हणून

काही खाऊ पिऊ घाला , 

खेळणी घेऊन द्या .

आजी आईच्या गळ्यात पडून गदगदून रडली होती .


'एव्हढे पैसे कधी 

मोकळेपणाने 

खर्चच केले नाहीत ग '  

असे म्हणाली होती .

तेव्हापासून 

आजी आणि आई 

जश्या जिवलग मैत्रिणीच झाल्या . ......

आई , 

मला माहितेय , 

घरचे खटले सांभाळायला तुम्हाला 

तुमची नोकरी 

सोडावी लागली न ? 

किती वाईट वाटलं असेल . किती मन मारावं लागलं असेल ....

शिवाय 

प्रत्येक लहान मोठ्या घरच्याच खर्चासाठी 

नवरयापुढे हात पसरावे लागले असतील . 

तेव्हा नवरे देखील 

उपकार केल्यासारखे बायकोच्या हातात पैसे ठेवत ..........

*तुमची पेन्शन राहुद्या आई .*

मला 

कधी कमी पडले तर मी तुमच्याचजवळ मागेन . " 


*" अग , सगळं आजच बोलणार आहेस का ?*

जा आता तुला उशीर होईल. "


*"मला बोलू द्या आई .*

हे मी माझ्या 

समाधाना साठी करतेय  . 

आई म्हणते , 

की अठरा तास 

घरात राबणारी बाई 

कुणाला कधी समजतच नाही. *तू मात्र*

तुझ्या सासूच्या 

कष्टाची कायम जाणीव ठेव . प्रेम पेर , प्रेमच उगवेल . "


*सासुने*

भरल्या मनाने 

सुनेच्या गालावर थोपटले . 

ती 

दिसेनाशी होई पर्यंत 

दारात उभी असतांना 

तिच्या मनात आले , 

सून आल्यावर 

मी आणखीनच घरात अडकेल असे वाटले होते.

*तू उलट  कवाडं उघडून मला बाहेरचे मोकळे आकाश दाखवलेस .*


*ज्या घरात लेकी*

सुना

सासुचा

खळखळून हसण्याचा आवाज येतो त्या घरात वास्तुदोष नसतो

जेथे असेल

आपुलकी

प्रेम

जिव्हाळ्याचे अस्र

तेथे फिके पडते *वास्तुशास्त्र*

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel