ॐ बुधाय नमः ।

ॐ बुधार्चिताय नमः ।

ॐ स्ॐयाय नमः ।

ॐ स्ॐयचित्ताय नमः ।

ॐ शुभप्रदाय नमः ।

 

ॐ दृढव्रताय नमः ।

ॐ दृढफलाय नमः ।

ॐ श्रुतिजालप्रबॊधकाय नमः ।

ॐ सत्यवासाय नमः ।

ॐ सत्यवचसॆ नमः ॥ १० ॥

 

ॐ श्रॆयसांपतयॆ नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ सॊमजाय नमः ।

ॐ सुखदाय नमः ।

ॐ श्रीमतॆ नमः ।

ॐ सॊमवंशप्रदीपकाय नमः ।

ॐ वॆदविदॆ नमः ।

 

ॐ वॆदतत्वज्ञाय नमः ।

ॐ वॆदांतज्ञानभास्कराय नमः ।

ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥ २० ॥

ॐ विदूषॆ नमः ।

ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।

ॐ ऋजवॆ नमः ।

ॐ विश्वानुकूलसंचारिणॆ नमः ।

ॐ विशॆषविनयान्विताय नमः ।

ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।

 

 

 

ॐ वीर्यावतॆ नमः ।

ॐ विगतज्वराय नमः ।

ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।

ॐ अनंताय नमः ॥ ३० ॥

ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।

 

ॐ बुद्धिमतॆ नमः ।

ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।

ॐ बलिनॆ नमः ।

ॐ बंधविमॊचकाय नमः ।

ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।

ॐ वासवाय नमः ।

 

ॐ वसुधाधिपाय नमः ।

ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।

ॐ वंद्याय नमः ॥ ४० ॥

ॐ वरॆण्याय नमः ।

ॐ वाग्विलक्षणाय नमः ।

 

ॐ सत्यवतॆ नमः ।

ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।

ॐ सत्यसंधाय नमः ।

ॐ सदादराय नमः ।

ॐ सर्वरॊगप्रशमनाय नमः ।

ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ।

ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।

ॐ वश्याय नमः ॥ ५० ॥

 

ॐ वातांगिनॆ नमः ।

ॐ वातरॊगहृतॆ नमः ।

 

ॐ स्थूलाय नमः ।

ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।

ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।

ॐ अप्रकाशाय नमः ।

ॐ प्रकाशात्मनॆ नमः ।

 

ॐ घनाय नमः ।

ॐ गगनभूषणाय नमः ।

ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ ६० ॥

ॐ विशालाक्षाय नमः ।

ॐ विद्वज्जनमनॊहराय नमः ।

ॐ चारुशीलाय नमः ।

ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।

ॐ चपलाय नमः ।

 

ॐ चलितॆंद्रियाय नमः ।

ॐ उदन्मुखाय नमः ।

ॐ मुखासक्ताय नमः ।

ॐ मगधाधिपतयॆ नमः ।

ॐ हरयॆ नमः ॥ ७० ॥

ॐ स्ॐयवत्सरसंजाताय नमः ।

 

ॐ सॊमप्रियकराय नमः ।

ॐ महतॆ नमः ।

ॐ सिंहादिरूढाय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ शिखिवर्णाय नमः ।

ॐ शिवंकराय नमः ।

ॐ पीतांबराय नमः ।

 

ॐ पीतवपुषॆ नमः ।

ॐ पीतच्छत्रध्वजांकिताय नमः ॥ ८० ॥

ॐ खड्गचर्मधराय नमः ।

ॐ कार्यकर्त्रॆ नमः ।

ॐ कलुषहारकाय नमः ।

ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः ।

ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।

 

ॐ विश्वपावनाय नमः ।

ॐ चांपॆयपुष्पसंकाशाय नमः ।

ॐ चरणाय नमः ।

ॐ चारुभूषणाय नमः ।

ॐ वीतरागाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ वीतभयाय नमः ।

ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।

ॐ बंधुप्रियाय नमः ।

 

ॐ बंधमुक्ताय नमः ।

ॐ बाणमंडलसंश्रिताय नमः ।

ॐ अर्कॆशानप्रदॆशस्थाय नमः ।

ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।

ॐ प्रशांताय नमः ।

ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।

ॐ प्रियकृतॆ नमः ॥ १०० ॥

 

ॐ प्रियभाषणाय नमः ।

ॐ मॆधाविनॆ नमः ।

ॐ माधवासक्ताय नमः ।

ॐ मिथुनाधिपतयॆ नमः ।

ॐ सुधियॆ नमः ।

ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।

 

ॐ कामप्रदाय नमः ।

ॐ घनफलाशाय नमः ॥ १०८ ॥

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel