ॐ श्रीकृष्णाय नमः ।

ॐ कमलनाथाय नमः ।

ॐ वासुदॆवाय नमः ।

ॐ सनातनाय नमः ।

ॐ वसुदॆवात्मजाय नमः ।

ॐ पुण्याय नमः ।

 

ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।

ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ।

ॐ यशॊदावत्सलाय नमः ।

ॐ हरियॆ नमः ॥ १० ॥

ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्युदायुधाय नमः ।

 

ॐ दॆवकीनंदनाय नमः ।

ॐ श्रीशाय नमः ।

ॐ नंदगॊपप्रियात्मजाय नमः ।

ॐ यमुनावॆगसंहारिणॆ नमः ।

ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः ।

ॐ पूतनाजीवितहराय नमः ।

ॐ शकटासुरभंजनाय नमः ।

ॐ नंदव्रज जनानंदिनॆ नमः ।

ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ॥ २० ॥

 

ॐ नवनीतविलिप्तांगाय नमः ।

ॐ नवनीतवराहाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ नवनीतनटनाय नमः ।

ॐ मुचुकुंदप्रसादकाय नमः ।

ॐ षॊडशस्त्रीसहस्रॆशाय नमः ।

ॐ त्रिभंगिनॆ नमः ।

ॐ मधुराकृतयॆ नमः ।

ॐ शुकवागमृताब्धिंदवॆ नमः ।

 

ॐ गॊविंदाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ यॊगिनांपतयॆ नमः ।

ॐ वत्सवाटचराय नमः ।

ॐ अनंताय नमः ।

ॐ धॆनुकासुरभंजनाय नमः ।

ॐ तृणीकृततृणावर्ताय नमः ।

ॐ यमळार्जुनभंजनाय नमः ।

ॐ उत्तालतालभॆत्रॆ नमः ।

 

ॐ गॊपगॊपीश्वराय नमः ।

ॐ यॊगिनॆ नमः ।

ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ इळापतयॆ नमः ।

ॐ परंज्यॊतिषॆ नमः ।

ॐ यादवॆंद्राय नमः ।

ॐ यदूद्वहाय नमः ।

ॐ वनमालिनॆ नमः ।

 

ॐ पीतवासिनॆ नमः ।

ॐ पारिजातापहारकाय नमः ।

ॐ गॊवर्धनाचलॊद्धर्त्रॆ नमः ।

ॐ गॊपालाय नमः ।

ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ अजाय नमः ।

ॐ निरंजनाय नमः ।

ॐ कामजनकाय नमः ।

 

ॐ कंजलॊचनाय नमः ।

ॐ मदुघ्नॆ नमः ।

ॐ मथुरानाथाय नमः ।

ॐ द्वारकानायकाय नमः ।

ॐ बलिनॆ नमः ।

ॐ बृंदावनांत संचारिणॆ नमः ।

ॐ तुलसीदामभूषणाय नमः ॥ ६० ॥

 

ॐ श्यमंतकमणिहर्त्रॆ नमः ।

ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।

ॐ कुब्जाकृष्णांबरधराय नमः ।

ॐ मायिनॆ नमः ।

ॐ परमपुरुषाय नमः ।

ॐ मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ।

ॐ संसारवैरिणॆ नमः ।

 

ॐ कंसारयॆ नमः ।

ॐ मुरारयॆ नमः ।

ॐ नरकांतकाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ अनादिब्रह्मचारिणॆ नमः ।

ॐ कृष्णाव्यसनकर्शकाय नमः ।

ॐ शिशुपालशिरश्छॆत्रॆ नमः ।

ॐ दुर्यॊधनकुलांतकाय नमः ।

 

ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः ।

ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।

ॐ सत्यवाचॆ नमः ।

ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।

ॐ सत्यभामारताय नमः ।

ॐ जयिनॆ नमः ।

ॐ सुभद्रापूर्वजाय नमः ।

ॐ जिष्णवॆ नमः ।

ॐ भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ।

 

ॐ जगद्गुरवॆ नमः ।

ॐ जगन्नाथाय नमः ।

ॐ वॆणुनादविशारदाय नमः ।

ॐ वृषभासुर विध्वंसिनॆ नमः ।

ॐ बाणासुरकरातंकाय नमः ।

ॐ युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रॆ नमः ।

ॐ बर्हीबर्हावसंतकाय नमः ॥ ९० ॥

 

ॐ पार्थसारथयॆ नमः ।

ॐ अव्यक्ताय नमः ।

ॐ गीतामृत महॊदधयॆ नमः ।

ॐ काळीयफणिमाणिक्यरंजित श्रीपदांबुजाय नमः ।

 

ॐ दामॊदराय नमः ।

ॐ यज्ञभॊक्त्रॆ नमः ।

ॐ दानवॆंद्रविनाशकाय नमः ।

ॐ नारायणाय नमः ।

ॐ परब्रह्मणॆ नमः ।

ॐ पन्नगाशनवाहनाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ जलक्रीडासमासक्त गॊपीवस्त्रापहारकाय नमः ।

 

ॐ पुण्यश्लॊकाय नमः ।

ॐ तीर्थपादाय नमः ।

ॐ वॆदवॆद्याय नमः ।

ॐ दयानिधयॆ नमः ।

ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः ।

ॐ सर्वग्रहरूपिणॆ नमः ।

ॐ परात्पराय नमः ॥ १०८ ॥

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel