ॐ शिवाय नमः ।

ॐ महॆश्वराय नमः ।

ॐ शंभवॆ नमः ।

ॐ पिनाकिनॆ नमः ।

ॐ शशिशॆखराय नमः ।

 

ॐ वामदॆवाय नमः ।

ॐ विरूपाक्षाय नमः ।

ॐ कपर्दिनॆ नमः ।

ॐ नीललॊहिताय नमः ।

ॐ शंकराय नमः ॥ १० ॥

 

ॐ शूलपाणयॆ नमः ।

ॐ खट्वांगिनॆ नमः ।

ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ।

ॐ शिपिविष्टाय नमः ।

ॐ अंबिकानाथाय नमः ।

ॐ श्रीकंठाय नमः ।

 

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

ॐ भवाय नमः ।

ॐ शर्वाय नमः ।

ॐ त्रिलॊकॆशाय नमः ॥ २० ॥

 

ॐ शितिकंठाय नमः ।

ॐ शिवप्रियाय नमः ।

ॐ उग्राय नमः ।

ॐ कपालिनॆ नमः ।

ॐ कौमारयॆ नमः ।

ॐ अंधकासुरसूदनाय नमः ।

 

 

 

ॐ गंगाधराय नमः ।

ॐ ललाटाक्षाय नमः ।

ॐ कालकालाय नमः ।

ॐ कृपानिधयॆ नमः ॥ ३० ॥

 

ॐ भीमाय नमः ।

ॐ परशुहस्ताय नमः ।

ॐ मृगपाणयॆ नमः ।

ॐ जटाधराय नमः ।

ॐ कैलासवासिनॆ नमः ।

ॐ कवचिनॆ नमः ।

 

ॐ कठॊराय नमः ।

ॐ त्रिपुरांतकाय नमः ।

ॐ वृषांकाय नमः ।

ॐ वृषभरूढाय नमः ॥ ४० ॥

 

ॐ भस्मॊद्धूळित विग्रहाय नमः ।

ॐ सामप्रियाय नमः ।

ॐ स्वरमयाय नमः ।

ॐ त्रयीमूर्तयॆ नमः ।

ॐ अनीश्वराय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

 

ॐ परमात्मनॆ नमः ।

ॐ सॊमसूर्याग्निलॊचनाय नमः ।

ॐ हविषॆ नमः ।

ॐ यज्ञमयाय नमः ॥ ५० ॥

 

ॐ सॊमाय नमः ।

ॐ पंचवक्त्राय नमः ।

 

ॐ सदाशिवाय नमः ।

ॐ विश्वॆश्वराय नमः ।

ॐ वीरभद्राय नमः ।

ॐ गणनाथाय नमः ।

 

ॐ प्रजापतयॆ नमः ।

ॐ हिरण्यरॆतसॆ नमः ।

ॐ दुर्धर्षाय नमः ।

ॐ गिरीशाय नमः ॥ ६० ॥

 

ॐ गिरिशाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ भुजंगभूषणाय नमः ।

ॐ भर्गाय नमः ।

ॐ गिरिधन्वनॆ नमः ।

ॐ गिरिप्रियाय नमः ।

 

ॐ कृत्तिवाससॆ नमः ।

ॐ पुरारातयॆ नमः ।

ॐ भगवतॆ नमः ।

ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॥ ७० ॥

 

ॐ मृत्युंजयाय नमः ।

ॐ सूक्ष्मतनवॆ नमः ।

ॐ जगद्व्यापिनॆ नमः ।

ॐ जगद्गुरवॆ नमः ।

ॐ व्यॊमकॆशाय नमः ।

ॐ महासॆनजनकाय नमः ।

ॐ चारुविक्रमाय नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

 

ॐ भूतपतयॆ नमः ।

ॐ स्थाणवॆ नमः ॥ ८० ॥

ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः ।

ॐ दिगंबराय नमः ।

ॐ अष्टमूर्तयॆ नमः ।

ॐ अनॆकात्मनॆ नमः ।

 

ॐ सात्त्विकाय नमः ।

ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ खंडपरशवॆ नमः ।

ॐ अजाय नमः ।

ॐ पाशविमॊचकाय नमः ॥ ९० ॥

 

ॐ मृडाय नमः ।

ॐ पशुपतयॆ नमः ।

ॐ दॆवाय नमः ।

ॐ महादॆवाय नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ हरयॆ नमः ।

 

ॐ पूषदंतभिदॆ नमः ।

ॐ अव्यग्राय नमः ।

ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ।

ॐ हराय नमः ॥ १०० ॥

 

ॐ भगनॆत्रभिदॆ नमः ।

ॐ अव्यक्ताय नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ सहस्रपदॆ नमः ।

ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।

 

ॐ अनंताय नमः ।

ॐ तारकाय नमः ।

ॐ परमॆश्वराय नमः ॥ १०८ ॥

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel