श्री राधायै नमः ।

श्री राधिकायै नमः ।

श्री कृष्णवल्लभायै नमः ।

श्री कृष्णसम्युक्तायै नमः ।

श्री वृन्दावनेश्वर्यै नमः ।

श्री कृष्णप्रियायै नमः ।

 

श्री मदनमोहिन्यै नमः ।

श्री मत्यै नमः ।

श्री कृष्णकान्तायै नमः ।

श्री कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः । 

श्री यशस्विन्यै नमः ।

श्री यशोदानन्दनवल्लभायै नमः ।

 

श्री त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।

श्री वृन्दावनविहारिण्यै नमः ।

श्री वृषभानुसुतायै नमः ।

श्री हेमाङ्गायै नमः ।

श्री उज्ज्वलगात्रिकायै नमः ।

 

श्री शुभाङ्गायै नमः ।

श्री विमलाङ्गायै नमः ।

श्री विमलायै नमः । 

श्री कृष्णचन्द्रप्रियायै नमः ।

श्री रासप्रियायै नमः ।

श्री रासाधिष्टातृदेवतायै नमः ।

 

श्री रसिकायै नमः ।

श्री रसिकानन्दायै नमः ।

श्री रासेश्वर्ये नमः ।

 

 

 

श्री रासमण्डलमध्यस्थायै नमः ।

श्री रासमण्डलशोभितायै नमः ।

श्री रासमण्डलसेव्यायै नमः ।

श्री रासक्रिडामनोहर्यै नमः । 

 

श्री कृष्णप्रेमपरायणायै नमः ।

श्री वृन्दारण्यप्रियायै नमः ।

श्री वृन्दावनविलासिन्यै नमः ।

श्री तुलस्यधिष्टातृदेव्यै नमः ।

 

श्री करुणार्णवसम्पूर्णायै नमः ।

श्री मङ्गलप्रदायै नमः ।

श्री कृष्णभजनाश्रितायै नमः ।

श्री गोविन्दार्पितचित्तायै नमः ।

 

श्री गोविन्दप्रियकारिण्यै नमः ।

श्री रासक्रीडाकर्यै नमः । 

श्री रासवासिन्यै नमः ।

श्री राससुन्दर्यै नमः ।

श्री गोकुलत्वप्रदायिन्यै नमः ।

 

श्री किशोरवल्लभायै नमः ।

श्री कालिन्दीकुलदीपिकायै नमः ।

श्री प्रेमप्रियायै नमः ।

श्री प्रेमरूपायै नमः ।

श्री प्रेमानन्दतरङ्गिण्यै नमः ।

 

श्री प्रेमधात्र्यै नमः ।

श्री प्रेमशक्तिमय्यै नमः । 

श्री कृष्णप्रेमवत्यै नमः ।

श्री कृष्णप्रेमतरङ्गिण्यै नमः ।

 

श्री गौरचन्द्राननायै नमः ।

श्री चन्द्रगात्र्यै नमः ।

श्री सुकोमलायै नमः ।

श्री रतिवेषायै नमः ।

श्री रतिप्रियायै नमः ।

 

श्री कृष्णरतायै नमः ।

श्री कृष्णतोषणतत्परायै नमः ।

श्री कृष्णप्रेमवत्यै नमः । 

कृष्णभक्तायै नमः ।

श्री कृष्णप्रियभक्तायै नमः ।

 

श्री कृष्णक्रोडायै नमः ।

श्री प्रेमरताम्बिकायै नमः ।

श्री कृष्णप्राणायै नमः ।

श्री कृष्णप्राणसर्वस्वदायिन्यै नमः ।

श्री कोटिकन्दर्पलावण्यायै नमः ।

 

श्री कन्दर्पकोटिसुन्दर्यै नमः ।

श्री लीलालावण्यमङ्गलायै नमः ।

श्री करुणार्णवरूपिण्यै नमः । 

श्री यमुनापारकौतुकायै नमः ।

श्री कृष्णहास्यभाषणतत्परायै नमः ।

 

श्री गोपाङ्गनावेष्टितायै नमः ।

श्री कृष्णसङ्कीर्तिन्यै नमः ।

श्री राससक्तायै नमः ।

श्री कृष्णभाषातिवेगिन्यै नमः ।

श्री कृष्णरागिण्यै नमः ।

श्री भाविन्यै नमः । 

 

श्री कृष्णभावनामोदायै नमः ।

श्री कृष्णोन्मादविदायिन्यै नमः । 

श्री कृष्णार्तकुशलायै नमः ।

श्री पतिव्रतायै नमः ।

श्री महाभावस्वरूपिण्यै नमः ।

 

श्री कृष्णप्रेमकल्पलतायै नमः ।

श्री गोविन्दनन्दिन्यै नमः ।

श्री गोविन्दमोहिन्यै नमः ।

श्री गोविन्दसर्वस्वायै नमः ।

श्री सर्वकान्ताशिरोमण्यै नमः ।

 

श्री कृष्णकान्ताशिरोमण्यै नमः ।

श्री कृष्णप्राणधनायै नमः । 

श्री कृष्णप्रेमानन्दामृतसिन्धवे नमः ।

श्री प्रेमचिन्तामण्यै नमः ।

श्री प्रेमसाध्यशिरोमण्यै नमः ।

श्री सर्वैश्वर्यसर्वशक्तिसर्वरसपूर्णायै नमः ।

 

श्री महाभावचिन्तामण्यै नमः ।

श्री कारुण्यामृतायै नमः ।

श्री तारुण्यामृतायै नमः ।

श्री लावण्यामृतायै नमः ।

श्री निजलज्जापरीधानश्यामपटुशार्यै नमः ।

 

श्री सौन्दर्यकुङ्कुमायै नमः । 

श्री सखीप्रणयचन्दनायै नमः ।

श्री गन्धोन्मादितमाधवायै नमः ।

श्री महाभावपरमोत्कर्षतर्षिण्यै नमः ।

श्री सखीप्रणयितावशायै नमः ।

 

श्री कृष्णप्रियावलीमुख्यायै नमः ।

श्री आनन्दस्वरूपायै नमः ।

श्री रूपगुणसौभाग्यप्रेमसर्वाधिकाराधिकायै नमः ।

श्री एकमात्रकृष्णपरायणायै नमः ।

इति श्रीराधाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel