घाटावरची गीते

लोकांसाठीच व लोकांसंबंधीच, लोकांनी रचलेली गीते म्हणजेच लोकगीते. भावना उत्कट होऊन ओठावर येणारी गीते. Ghataarchi geete. Traditional marathi folk songs.

ContributorThe primary editor for all the books.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel