ली !

आज माझ्या मुलाचं नाव मी जर अभिजीत ठेवलं तर मला त्याला सतत जाणिव करुन देता येईल...

कितीही मोठा झालास तरी कधीतरी, तान्हं बाळ होवुन, मुल नसलेल्या आईचं मुल हो....

अनाथ एखाद्या बहिणीचा भाऊ हो...

रस्त्यांत तळमळत पडलेल्या पोराची कधीमधी आई हो...

आणि माझ्यासारख्या रस्त्यांवर पडलेल्या एखाद्या पोरीचा आयुष्यात कधीतरी बाप हो...

मी शिकवीन त्याला...

पुढचं तीला बोलता येईना...

आणि मलाही ऐकु येईना....

जगातल्या कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा माझ्यासाठी हा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता... !

माझा सन्मान होता !

दवाखान्यातुन मी निघालो... तर "तो" आडवा आला, म्हणाला, 'सर, ठेवु ना तुमचंच नाव बाळाला... ? तुमची परवानगी हवीय... !'

म्हटलं, 'येड्या, परवानगी कसली मागतोस, माझा बाप झालास की रे आज... बाप परवानगी मागत नाही... !

तो माझ्या पायाशी झुकला... !

आणि मी, नव्यानंच मला जन्म देणाऱ्या माझ्या आईबापाच्या पायाशी नतमस्तक झालो... !

20.6.20

*डाॕ. अभिजीत सोनवणे*
*डाॕक्टर फाॕर बेगर्स*
*सोहम ट्रस्ट, पुणे*
*9822267357*
*abhisoham17@gmail.com*
*www.sohamtrust.com*
*Facebook : SOHAM TRUST*
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel