महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्दना ॥
मांडिले उग्र तप महादित्यदारुणा ॥
परिधान व्याघ्रांबर ॥ चिताभस्मलेपना ॥
स्मशान क्रीडास्थळ ॥ तुम्हांसी त्रिनयना ॥ १ ॥

जय देवा हरेशवरा ॥ जय पार्वतीवरा ॥
आरती ओंवाळीन ॥ तुज कैवल्यदातारा ॥ धृ. ॥

रुद्र हें नाम तुझें ॥ उग्र संहारराशी ॥
शंकर शंभुभोळा ॥ उदार तूं सर्वस्वीं ॥
उदक बेलपत्र ॥ तुज वाहिल्या देशी ॥
आपुले पदीं दासां ॥ ठाव शुद्ध कैलासीं ॥ जय. ॥ २ ॥

त्रैलोक्यव्यापका हो ॥ जन वन कीं विजन ॥
विराट स्वरुप हे ॥ तुझें साजिरे ध्यान ॥
करिती वेदस्तूती ॥ कीर्ति मुखे आपण ॥
जाणतां नेणवे हो ॥ तुमचें हें महिमान ॥ जय. ॥ ३ ॥

बोलतां नाममहिमा ॥ होय आश्चर्य जगीं ॥
उपदेश केल्यावरी ॥ पापें पळती वेगीं ॥
हरहर वाणी गर्जे ॥ प्रेम संचारे अंगीं ॥
राहिली दृष्टी चरणीं ॥ रंग मूनला रंगीं ॥ जय. ॥ ४ ॥

पूजिलें लिंग ऊमा ॥ तुका जोडोनी हात ॥
करितो विज्ञापना ॥ परिसावी ही मत ॥
अखंड राहों द्यावें ॥ माझें चरणी चित्त ॥
साष्टांग घातले मी ॥ ठेवा मस्तकी हात ॥ जय. ॥ ५ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel