आरती चंद्रशेखराची ।
अंबिकेश्वरा शंकराचि ॥ धृ. ॥
कमलासना नंदिवहना ।
रजताचली रचित भवना ॥
त्रिनयना मूर्ति पंचवदना ।
गिरिजा वामांगी ललना ॥
चाल ॥ मस्तकी गंगा भंगसंगा ।
अंगाभरण भूति नुति, करिति सुर नति, प्रेमाभक्ति यति, वरिति नित्य ज्याची दुर्लभा वरिति नित्य ज्याची ॥ आर. ॥ १ ॥
कविगण ध्याति पदारविंदा ।
प्रभूच्या गति सुगुणवृन्दा ॥
यद्यशस्तुल्य इंदुकुंदा ।
भजतां तारितसे मंदा ॥
चाल ॥ यद्रति निखिलसौख्यजननी ।
होऊनि अभित, चरित भु निरत, सतत जन मुक्ति नीजसुखें भरित होति साची ॥ सर्वदा भरित होति साची ॥ आरती. ॥ २ ॥
वाणी देवी धरी वीणा ।
विधि करि करताल निपुणा ॥
इंदुरा गानरचन पूर्णा ।
इंद्र पटुवेणुनादकर्णा ॥ चाल ॥
धिमधिम थोंग मृदंगाचा ।
निशामुखिं नाद सांद्र पटू मंद हरि करिंद्र सुंदरस्य नाकेंद्र सर्व लक्षुनि सेविति विधृति तांडवांची ॥ 
शंभुला विघृति तांडवाची ॥ आर. ॥३॥
निरुपमिलिला नीळकंठा ।
वर्णिता श्रुतिहि  होति कुंठा ॥
त्रिकाळीं धरुनि अक्षकंठा ।
बुधसभा पूजि चिंरोत्कंठा  ॥ चाल ॥
करिती नृत्य थैयथैया ।
अप्सरा धरा, धारकोगेंद्रावरा, हरा रंजविति परा, प्रीति ज्या गानसेवनाची प्रभुला गानसेवनाची ॥ आर. ॥ ४ ॥
यत्स्मृति पापसिंधुतरणी । विधिहरी तेही रत स्मरणी ॥
गहना प्रभुवराचि करणी । नयनयुग  इंदु आणि तरणी ॥
चाल ॥ निधिदिनिं वासुदेव पाळी । विशाळिं भाळि, शोभलि श्रीदलालि रुद्राक्षमालीं, काकलित लळित अतिकांति धवलि विभुचि ॥
रंजनी कांति धवलि विभुचि ॥ आरती. ॥ ५ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel