शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभो महादेवा ।
विश्वेश्वर त्रिगुणालय दिनरजगी घ्यावा ॥
मुकुटी गंगा भाळी शशि नीलग्रीवा ।
सुंदर ध्यान दिगंबर जगदात्मा गावा ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय गिरिजारमणा ।
त्रिपुरांतक हर रुद्रा नमितो तवचरणा ॥ धृ. ॥
नमिती सुरमुनी ऎसा तूं शंकर भोळा ।
होऊनी याचक येऊनि चिलया उद्धरिला ॥
मार्कंडेयालागी मृत्यू चुकविला ॥
मत्करुणा कां न ये जिव उरला डोळां ॥ जय. ॥ २ ॥
जन्मार्जित दोषाने चौर्यांशी फिरलो ।
कवण्या योगें न कळे नरजन्मा आलों ॥
विसरुनि हितमतिगतिला भवडोहि फसलो ।
तापत्रयसंतापे जर्जर बहु झालो ॥ जय. ॥ ३ ॥
मृगजलतृष्ण लटकी हे मजला कळले ।
मायेच्या अनुसंगे कवटाळुनि धरिले ॥
कामक्रोधादिक हे रिपु जागे केले ।
विषयांच्या लोभाने स्वहित बुडविले ॥ जय. ॥ ४ ॥
ऎसी दु:खे वदतां थकलो मी ताता ।
आतां अंत न पाहें होई मज दाता ॥
विष्णूचा कैवारी सांब प्रिय असतां ।
मग कां करणे लागे भवसागरचिंता । जय. ॥ ५ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel