जय देव जय देव जयगिरिजारमणा ।
पंचप्राणें आरती स्वामीच्या चरणा ॥ धृ.॥
अभिनय सुंदर गंगाकाशीपुरवासी ।
विश्वेश्वर येऊनियां तारक उपदेशी ।
जातां उत्तर पंथे हिमगिरिगगनासी ।
भजतां केदारासी कलिकिल्मिष नाशी ॥ जय. ॥ १ ॥
स्मरतां महाकाळ नगरीं उज्जयिनी ।
प्रदोषकाळी पूजा पाहावी नयनीं ॥
सोरटि सोमेश्वर नांदे त्रिभुवनीं ।
चित्तीं चिंतन केल्या राहे निज सदनीं ॥ जय. ॥ २ ॥
औंढकपुरिचें वन हें दारुण वृक्षांचा ।
भूषण नागेशाचा मणिमयमुक्तांचा ॥
परळीवैजेश्वर हरिहरतीर्थाचा ।
ऎसा शंकर शोभे बिल्वपत्राचा ॥ जय. ॥ ३ ॥
ॐकारममलेश्वर रेवापुरपटणीं ।
हरिहरयुद्धे झालीं बाणांच्या खाणी ॥
शेवाळी घृष्णेश्वर वदतो कपि वाणी ।
वेरूळीची महिमा ऎकावी श्रवणीं ॥ जय. ॥ ४ ॥
गौतमऋषिच्या तपे गोदा आली हे ।
त्र्यंबकराजा नमितां भवभय जाता हे ॥
शाकिनी डाकिनी काळा ज्या क्षेत्री राहे ।
भीमाशंकर सुंदर तेथुनि दिसताहे ॥ जय. ॥ ५ ॥
दक्षिण यात्रा करितां जाता ते मार्गी ।
शिवरात्रीं जागरण मल्लिकार्जुनलिंगी ॥
रामेश्वर रत्नाकार मौक्तिकिच्या संगी ।
द्वादश लिंगे कथिली कृष्णाते अंगी ॥ जय. ॥ ६ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel