जय देव जय देव जय जी मंगेशा ।
आरती ओवाळूं तुजला सर्वेशा ॥ धृ. ॥
महास्थान तुझे गोमांतक प्रांती ।
भावेकरुनी करितां तुजला आरती ।।
महाभक्त तुझे निशिदिनिं गुण गाती ।
मी तो दास तुझ्या चरणांची माती ॥ जय. ॥ १ ॥
धरिलासी अवतार दुष्टां माराया ।
साधूसंत जन पृथ्वी ताराया ॥
भक्तांचा तारक तूं मंगेशराया ।
सर्प अक्षय करितो तुजवरती छाया ॥ जय. ॥ २ ॥
दु:खदारिद्रादिक ही विघ्नें निवारी ।
संकष्टापासूनी मजलागीं तारीं ॥
शक्ती घेऊनि करीं दृष्टां संहारी ।
जैसा धेनू रक्षी कृष्ण नरकारी ॥ जय. ॥ ३ ॥
तत्व गुणवर्णन करितां पुण्याचे चेव ।
तुझिया चरणी आहे माझा दृढ भाव ।
तुझे देवालयीं बहुयचि उत्साह ।
मोरेश्वर तुज नमितो चरणी ठाव ॥ जय. ॥ ४ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel