जय देव जय देव वंदे तं गिरिशं ।
विधिहर वासववंदित चरणांबुज मनिशं ॥ धृ.॥
रनीकरयुतभालं भुवनत्रयपालं ।
करतलधृतशरवाल दानवकुलकालं ॥
कंठे धृतविषजांल नरमस्तपाल विग्रहधृतसुव्यालं वरित भवं जालं ॥ १ ॥
निगमागश्रु तिसारं भुजगाधिपहारं ।
करुणा पारावारी भस्मीकृत मारं ।।
भैरवगणपतिवारं गिरितनया धारं ।
शुद्धं जगदुद्धारं संश्रित भुजसारं ॥ २ ॥
फणिवर कुंडल मंडित गंडस्थल युगुलं मूर्घ्नाधृत कलिनाशक गंगाशुभ सलिलं ।
त्रिभुवन पावनकृपया पीता खिलगरलं ॥ स्वेच्छाह्र्त कमलासन पंचकमुख कमलं ॥ जय. ॥ ३ ॥
कटितटि विलसद्धारणर्मांबर गमलं ।
भार्गवम शिवापह वरमंडित करकमलं ॥
स्कंदंमृग करहिम कर दुग्धार्णव धवलं ।
विजिताराति सुशोभित पंचानन कमलं ॥ जय. ॥ ४ ॥
पंचास्य गंगायुत भाले धृतनयनं । जनसर्ग स्थितियोजित पद्मत जलशयनं ॥
घ्वसितद क्षाध्वहर मदकंदल नयनं ।
निजपद पद्मजसंगत नारायण शरणं ॥ जय. ॥ ५ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel