आरती परम ईश्वराची ।
दिगंबर गौरिसह हराची ॥ धृ. ॥
भस्मप्रिय कश्मलांग भंगा ।
शिरावरि दुरित हरितगंगा ॥
त्रिलोचन भस्मिकृत अनंगा ।
सतत विज्ञान पतितदंगा ॥ चाल ॥
भूतपति पूतचरित शंभो ।
समरिं अरिदमित, अमर वग्नमित, कुमर गणदुमित उमेसह अमित केलि ज्याची ॥
वल्लरी प्रणवसिद्धि ज्याची ॥ १ ॥
अमल शिव जटिल नागभूषा ।
नीलग्रीव कालकूट शोषा ॥
सामप्रिय अर्चित प्रदोषा ।
स्वपदनत भक्तवृंद तोषा ॥ चाल ॥
नृकपाल मालकंठ धारा ।
सुपट गजअजिन, धुपट भववृजिन निपट दशभुजिन, निधृत सजिव विग्रहाची ।
कांतिआते मारनि प्रहाची ॥ २ ॥
श्वेतसित कर्पूरांग भासासा ।
पितृसुख केलिदाव भासा ॥
निगम कैलास गिरि निवासा ।
सुख प्रदव्याघ्र चर्मवासा ॥ चाल ॥
सांब हर मंगलांग यो़गी ।
मुसलपट्ट त्रिशुल, खङधर सुशिल, करित जनकुशल, स्मरांतक कुशल बुद्धि ज्याची ॥
वानिती शैव कीर्ति ज्याची ॥ आरती. ॥ ३ ॥
शैलजा आनन कंजभृंगा ।
योगी ह्रत्तिमिरहर पतंगा ॥ चाल ॥
ब्रह्मविज्ञान जलतरंगा ।
विमल वैराग्य दुर्ग शृंगा ॥
प्रणतर विदास चरणयुगुलीं ।
दुरित भयमरण, विमुर कृत शरण, भवाब्धी तरण, भवार्पण मालरव कुलांची ।
करित हरकरि ग्राहसाची ॥ आरती ॥ ४ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel