शिव सांब शिव सांब शिव धूतपापा ।
त्वत्सेवकदासांच्या हरिसी भवतापा ॥ धृ. ॥
त्वन्मूर्तीध्यानचि बहू प्रेमळ आवडतें ।
पाहतां चंद्र ललाटी मन तल्लिन होतें ॥
पिंगट जटांत गंगाजळ शिरिं डळमळतें ॥
निर्मळ पाणी शीतळ सर्वांगी स्रवतें ॥ शिव. ॥ १ ॥
परिधान व्याघ्रांबर रुंडांच्या माळा ॥
भासे शुद्ध मयूरापरि कंठहि काळा ॥
तृतीय नेत्री निघती दीप्ताग्नि ज्वाळा ॥
अंगावर धुंदकारे नागांचा मेळा ॥ शिव. ॥ २ ॥
जगदीशा मज दे पादांबुज सेवा ॥
आसक्त भ्रमरापरि होउनि रस घ्यावा ॥
माया ही जग अवघें उपदेश व्हावा ॥
विष्णूने ज्ञानाचा सुदीप लावावा ॥ शिव. ॥ ३ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel