जयशिवशंकर, सर्वेशा । परमेश्‍वर, हरिहरवेषा ॥धृ०॥

कर्पुंरगौरा, शुभवदना । श्रीघननीळा, मधुसुदना

सदाशिव, शंभो, त्रिनयना । केशवाच्युता, अहीशयना

अखंड, मी शरण मदनदहना । दाखवी चरण गरुडवाहना

चाल - दयाळा हिमनगजामाता । कृपा कर श्रीलक्ष्मीकांता

स्तवितों दिनवाणि, पाव निर्वाणीं, गजेंद्रावाणि

सोडवी तोडुनि भवपाशा । धाव अविलंबें जगदीशा ॥जय.॥१॥

सुशोभितजटामुकुटगंगा । धृतपदालंच्छनभुजंगा

वामकरतलमंडितलिंगा । त्रिशुळ, जपमाळ, भस्म अंगा

निरंजन, निर्गुण, निःसंगा । सगुण रुप सुंदर आभंगा

चाल- क्षितितळवटीं जगदोद्धारा । करुणामृतसंगमधारा

जाहली प्रकट, चिंतितां लगट, शीघ्र सरसकट

करी नटखट चट गट क्लेशा । पालटवी प्राक्‍तनपटरेषा ॥जय० ॥२॥

लाविती कर्पुरदिप सांभा । आरती करिती पद्मनाभा

दिसतसे इंद्रभुवन शोभा , कीर्तनें होति, गाति रंभा

निरसुअ कामक्रोधलोभा । लाभति नर दुर्लभ लाभा

चाल- द्विजांच्या सहस्त्रावधि पंक्‍ति । प्रसादें नित्य तृप्‍त होती

चंद्रदिप भडके, वाद्यध्वनि धडके, पुढें ध्वज फडके

पतित जन होती निर्दोषा । ऐकुनि भजनाच्या घोषा ॥जय० ॥३॥

दीन ब्रिद वत्स वाढविणें । यास्तव रचिलें वाढवनें

प्रभुच्या चरणाश्रयिं रहाणें । वांच्छिति सनकादिक शाहणे

कशाला भागिरथिंत न्हाणें । तरि नको पंढरपुर पहाणें

पहातां समुळ दुःख विसरे । भुलोकीं वैकुंठचि दुसरें

गरुड-बैलास, वाटे कैलास, चढे उल्हास

विष्णुदास पावे हर्षा । करितां नमन आदिपुरुषा ॥जय० ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel