मस्तकि जान्हूतनया विमलार्जुन तारी । भाळी रजनीनायक वामांगी गौरी ॥
नयनी पावक श्रवणी विनतसुतागौरी ॥ कंठी विषम तुंबळ व्याघ्रांबरधारी ॥ १ ॥
हर हर हर महादेव हर शिव भूतेशा, शिव हर नागेशा ।
उजळितों उत्तमदीपा, लावितो कर्पूरदीपा दुर करिं भवपाशा ॥ धृ. ॥
विश्वंभरा जटिला शिव कर्पूरगौरा । रतिपति जाळुनि क्रोधें त्वां वधिले त्रिपुरा ॥
शिव शिव नाम जपतां वाचे रघुवीरा । नकळे महिमा तुझा निर्गुण ॐकार ॥ हर. ॥ २ ॥
दशभुज पंचानन तूं वससी स्मशानीं । भस्मधूळ अंगी कथा परिध्यानी ॥
पन्नग रुळती गळां सुर भजती वाणीं । वृषारूढ तूं योगी शिव शूळपाणीं ॥ हर. ॥ ३ ॥
जपतसाधन तेथे साक्षी कर्माचा । तत्पर नामा योगी आश्रम धर्माचा ॥
तादर परमार्थी तूं भक्ता चौंसाचा । गावा स्वानंदाचा अंतक सर्वांचा ॥ हर. ॥ ४ ॥
सर्वहि सर्वेशा तूं सद्‌गतिचा दाता । मायेचे निर्मूळ शंकर तूं कर्ता ॥
एकविस स्वर्गे उंची त्याहूनि तूं वर्ता । वदनी तानाजीच्या शिव शिव हे वार्ता ॥ हर हर हर महादेव. ॥ ५ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel