जय देव जय देव श्रीमंगेशा ।
पंचारति ओवाळू सदया सर्वेशा ॥ धृ. ॥
सदया सगुणा शंभो अजिनांबरधारी ।
गौरीरमणा आद्या मदनांतकारी ॥
त्रिपुरारी अधहारी । शिवमस्तकधारी ।
विश्वंबर विरुदे हें नम संकट धारिं ॥ १ ॥
भयकृत भयानाशन ही नामें तुज देवा ।
विबुधादिक कमळासन वांछिती तव सेवा ॥
तुझे गुण वर्णाया वाटतसे हेवा ।
अभिनय कृपाकटाक्षें मतिउत्सव  द्यावा ॥ जय. ॥ २ ॥
शिव शिव जपतां शिव तू करिसी निजदासा ।
संकट वारी मम तूं करिं शत्रुविनाशा ॥
कुळवृद्धीते पाववि हीच असे आशा ।
अनंतसुत वांछितसे चरणांबुजलेशा ।जय देव जय देव. ॥ ३ ॥
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel