जय देव जय देव सोमनाथा ।

आरती ओवाळीतो मनोभावें आतां ॥ जय देव ॥ धृ ॥


मालुबाई सती पतिव्रता थोर ।

भक्ति करुनी आणिले सोरटी सोमेश्वर ॥

पतीने पाळत धरुनी पाहिला चमत्कार ।

जावा नंदाचा त्रास सोसिला फार ॥ जय . ॥ १ ॥


देखोनी सतीच्या त्रासाते देव ।

स्वप्नी प्रगटोनी सांगितसे सर्व ।

शेषरुपी येऊनी करीन वास्तव्य ।

धेनुसी वेष्ठुनी दुग्ध प्राशीन मी बरवे ॥ जय . ॥ २ ॥


स्वप्नाप्रमाणें नाथ शेषरुपी आले ।

धेनु वेष्ठुनी दुग्ध पिऊं लागले ।

देखोनी खोमणेराव भयचकित झाले ।

कुऱहाड फेकुनी देवा तुम्हां मारिले ॥ जय ॥ ४ ॥


उत्तर ऎकता मालू त्रासली फार ।

देखोनी खोमणा शाप दिलासे थोर ।

ऎकोनी शाप खोमणा कापे थरथर ।

प्रगटोनी देवा त्याचा केला उद्धार ॥   जय ॥ ४ ॥

खोमण्याचा उद्धार मालू देखोनी ॥

देवा तुजला मी बोलू कशा रीतीनी ।

मालूचे शब्द देवा ऎकोनी कानी ।

तत्काली उद्धरीली मालू भामिनी ॥ जयदेव ॥ ५ ॥


सर्परुपे निघतां भक्ति पाहूनी ॥

भक्त घेताती आनंदे उचलोनी ।

विधीयुक्त तुमची पुजा करोनी पाजिती दूग्ध तुम्हां शर्करा घालॊनी । जयदेव ॥ ६ ॥


सोमनाथा तुम्ही भक्ति भुकेला ।

मालू महादू यांचा उद्धार केला ।

अल्पबुद्धि खोमणा तोही उद्धरिला ।

आबा पाटील दास लागें चरणाला ॥ जयदेव ॥ ७ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel