आरती रत्नेश्वराची । करु या राऊळनाथाची ॥

धससी धामणसे भुवनी नमिते तवभक्त सदाचरणी ।

पडतां भक्त हाक कानीं । संकटी येता धांवोनी ॥

चाल - उमावृष नाहीं मनीं तेव्हां रुपतव सगुण , सदाकरि चिंतन , अनन्य होऊन ,

आसधरी तुमची , कराया सेवा चरणाची ॥ आ . ॥

रत्नासुर तव भक्ति करी । पूजिती पार्थिव लिंग करी ॥

तोषवि तुजत्या वर देसी । मातला असुर जन त्रासी ॥

चाल - रक्षणा यावें या समया , वधुनि तो असुर जन त्रासी ॥

चाल - रक्षणा यावें या समया , वधुनि तो असुर नाम रत्नेश्वर , स्वयंभू लिंगवर तेणे सकलाची लोपली भीति तव जनांची ॥ आ . ॥


संनिध वाहे सोम गंगा श्रीविष्ठेद् ‌ भूतहि वारिधिगा । स्नानार्चन अभिषेकाला । इतर जलीं आवड ना तुजला ॥

कृपेने पाहि पाहि आम्हां । तुजवांचोनी नाहीं आम्हा कुणी ॥

दयार्द्र नयनीं करी कणव अमुची , घाली पाखर मायेची ॥ आ . ॥


ऎसे वर्णू किती देवा । अमितगुण समुह कसा गावा ॥

अमुचा कल्मष नासावा ॥ सतत तव घडो चरण सेवा ॥

चाल - इहपर पुण्य फला देई ॥

ध्यात तव चरण , सदा तुज शरण , अनंतज

अजाण दामोदर विनंती भवदु : ख्न हरायाची ॥ आ . ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel